Es vacunen els conills?

Es vacunen els conills?

Després dels gossos i els gats, els conills són un dels animals de companyia més populars. La medicina preventiva és una de les eines més efectives per evitar problemes greus en totes les mascotes i els conills no en són una excepció.

Hi ha vacunes pels conills?

Sí, hi ha vacunes per la mixomatosi i les malalties víriques hemorràgiques com a més importants. La mixomatosi és una malaltia popularment coneguda com “la Peste del cap gros”, que es transmet per la picada d’un mosquit. Les malalties víriques hemorràgiques es transmeten per contacte directe, és a dir de conill a conill.

Són greus aquestes malalties?

Sí que són greus i molts conills poden morir després de ser contagiats. La mixomatosi es reconeix perquè mostren engrandiment del crani, problemas oculars, etc i les malalties víriques hemorràgiques afecten la coagulación i com el nom indica pateixen hemorràgies.

Quan hem de començar a vacunar?

A partir del mes d’edat el conill ja és capaç de respondre immunològicament a les vacunes de manera que ja podem començar i després revacunarem cada 6 mesos.

Tots els conills tenen les mateixes possibilitats d’agafar aquestes malalties?

No. Aquells conills que viuen en contacte amb l’exterior, en una granja per exemple, o aquells conills que conviuen amb altres conills, tindran més possibilitats de ser contagiats, que aquells conills que visquin en un pis i no surtin mai.

És recomanable vacunar-los a tots i tindrem en compte que les dues malalties són més greus en animals joves que en animals adults.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *